top of page

Ordførerkandidat Kent Ranum (H) vil ikke oppgi alle aksjene han eier


Bilde: Kent Ranum er ordførerkandidat for Høyre I Trondhiem. Han eier direkte og indirekte aksjer i svært mange selskaper. Skjermbilde fra Ranums profil på Linkedin og fra DNs oversikt. Har kun oppført holdingselskapet i Styrevervregisteret. Oversikt fra nyttår viser direkte og indirekte eierskap i rundt 100 selskaper. Lovte å sende oversikt, det har han ikke gjort. Jeg har intervjuet ordførerkandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet i forbindelse med kommunevalget i Trondheim om to uker. Dette da jeg holder foredrag i forbindelse med at det er gått fire år siden jeg ga ut boken "Råtne Trondheim- maktmisbruk og kameraderi". I forkant av intervjuene gravde jeg litt i saker og økonomiske interesser rundt begge kandidatene. Dagens Næringsliv har en oversikt over aksjeeierskap hos enkeltpersoner som skal vise det man eier ved siste årsskifte. Oversikten viser at Emil Raaen (AP) hadde to veldig små eierskap i to små oppstartsselskaper. Mens Kent Ranum (H) i følge oversikten hadde direkte og indirekte eierskap i 100 selskaper. En god del av selskapene driver omfattede virksomhet i Trondheim. Kent Ranum eier fra 100 % til 10 % av aksjene i disse selskapene, og i noen tilfeller mindre. Disse vil kunne bli omfattet av politiske avgjørelser i Trondheim kommune.

Bilde : Grafrepresentasjon over aksjene som Kent Ranum har direkte eller indirekte eierskap i. Skjermbilde fra Dagens Næringsliv. Kun oppført aksjer i et selskap Jeg undersøkte videre hva Kent Ranum hadde oppført i Styrevervregisteret. Dette er et frivillig register der blant annet politikere kan føre opp styreverv, aksjer og andre økonomiske interesser. I dette hadde Ranum mange styreverv oppført, men overraskende nok hadde han kun ført opp at han eier aksjer i ett selskap. Det er holdingselskapet Kolvik Invest AS der han eier 100 % av aksjene. Kolvik Invest er hovedselskapet til Ranum der alle aksjene han eier i de andre selskapene ligger.

Bilde: I Styrevervregisteret har Ranum oppført mange verv, men kun oppført at han eier aksjer i Kolvik Invest. I det ligger alle de andre aksjene han eier enten 100 % eller mindre. Skjermbilde fra Styrevervregisteret. Omfattende jobb å finne ut For å finne alle de andre selskapene Ranum har aksjer i kan man søke på DN eller Proff. Men på begge disse søketjenestene får man aksjene man eier ved siste årsskifte, og det kan ha forandret seg nå i august. I tillegg må man gå inn i hvert enkelt selskaps årsrapporter for å finne om disse selskapene eier hele eller deler av andre selskaper, eller har andre interesser som oppsjonsavtaler, lån som er gitt av aksjonærene med mere . Disse årsrapportene må bestilles gjennom Brønnøysundregisteret. Så det er en omfattende jobb å finne ut hvilke selskaper Kent Ranum eide aksjer i ved årsskiftet, og hvilke økonomiske interesser han kan ha gjennom disse når de ikke er oppført i Styrevervregisteret. Jeg tok derfor dette opp i intervjuet med Høyres ordførerkandidat. Ja, jeg eier disse aksjene - DN har jo en søketjeneste der du kan se hvor mange aksjer og hvor mange selskap folk eier både direkte og indirekte. Når jeg søkte på deg fikk jeg opp 100 selskaper, det er jo ved årsskiftet. Du kan jo se her sa jeg og overleverte oversikten. Ranum er overrasket og viser til at flere av aksjene eies av en bank han har få aksjer i. Og til at alle de små eierandelene i Skeidar-selskap springer ut fra et selskap han har en veldig liten eierandel i. Samt Borg Forvaltning som har Borg Drift og Borg oppmåling som underselskap.

- Men så har du. Hvis du ser på første side der. I hvor mange av de eier du i nå, for eksempel? - Altså, alt har utspring fra et selskap, og det er Kolvik Invest, som er mitt selskap. - Ja, men dem eier jo aksjer i andre selskap. Du eier jo Kolvik 100 %, det vil si at du i praksis eier aksjene i disse selskapene? - Det er faktisk og. I praksis, faktisk og alt. Det er helt rett. Men derfra har du SLK som igjen eier Orkanger, eier Strandveien. Eier Thorbjørn Bratt, nei ikke den. Strandveien, Tempeveien. Vestre Rosten 73 ut. Det er en del som har gått ut siden sist. Så jeg kan ikke gi deg eksakt nå. Men det er mye mye lavere enn dette du sitter med her, sier Ranum.

Har ikke sendt oversikt over aksjene - Kan du gi meg en oversikt over hva du eier per dags dato? Ikke i dag, men før tirsdagen. (tirsdagen var 15/8 da jeg skulle holde foredrag, forfatter anmerker)

- Ja, det skulle ikke være noen problem det. Du har det jo på Proff også, sier Ranum.

- Ja, men da må du gå inn å søke, ikke aksjer, hvor mye du eier. Roller står jo der, og du må jo jobbe masse for å finne ut ting. Det er et nå- bilde, og hva du tenker å avvikle før valget, hvis det er snakk om det. Eller om du skal fortsette å eie de aksjene, svarte jeg.

Etter intervjuet 11/8 avtalte vi at Ranum skulle sende oversikten over aksjene han eide i løpet av helgen. Om han glemte det skulle jeg sende han en påminnelses-SMS mandag 14/8. Det kom ingen oversikt, så jeg sendte Ranum en påminnelse. Jeg fikk ikke svar og sendte en ny påminnelse 15/8. Det kom heller ikke noe svar eller oversikt da, og har ikke gjort det i etterkant.

Bilde: SMS-ene til Kent Ranum som han verken har besvart eller sendt over aksjeoversikt som lovet.

- Eller så kan du ringe meg

- Du oppgir jo i styrevervregisteret, det er et frivillig register som dere politikere kan melde dere inn, at du kun har aksjer i Kolvik Invest. Hvorfor oppgir du ikke de andre selskapene som du gjennom Kolvik Invest har aksjer i og dermed økonomiske interesser i?

- Jo, fordi alt jo ligger gjennom Kolvik. Hvis du går inn i Kolvik da, så ser du jo. Da har du jo hele oversikten, sier Ranum. - Men nå for eksempel har du jo ikke oversikten over. Du får ikke oversikten per dags dato. Når årsregnskapet kommer får du oversikten ved årsskiftet og ikke det som er nå-situasjonen. Hvorfor oppgir du ikke flere. De aksjene du har, i styrevervregisteret? - Jo, for som jeg sier. Holdningen til meg. Så lenge Kolvik ligger der, sant, så er det på en måte nøkkelen. Når du går du inn i Kolvik så har du oversikten over alt. Og ut over det, det sammenholdt med full åpenhet, så har du hele oversikten. - Ja, hvis jeg skal gå inn i Kolvik. Hvordan skal jeg finne ut? Da må jeg gå inn å søke, søke og søke, så kan jeg grave og så finne ut. - Eller så kan du ringe meg. - Jeg kan ringe. Men det er jo det med uavhengig kontroll som jeg snakket om før. Både for pressen, med-politikere og velgerne. Det blir jo vanskeligere å gjøre det. Hadde det ikke vært en bedre måte at du oppgir alle interessene du har på Styrevervregisteret? Da hadde det ligget på en plass, alle kan se det, det er ikke noe å diskutere. - Ja, og jeg mener jeg har gjort det da med Kolvik. Og så er det sånn at styreverv er nå en ting. Men eierinteressene, det er jo det som er interessant tenker jeg. Det som er på en måte, tenker jeg. Styreverv er jo en ting, det ligger der hele veien. Proff oppdateres jevnlig. Hvis du etablerer et selskap i mars så kommer du i Proff før neste årsregnskap, sier Kent Ranum.


Men disse eierinteressene vil altså ikke Høyres ordførerkandidat Kent Ranum gi en oppdatert oversikt over. Verken til meg som lovet, eller i Styrevervregisteret. I et intervju med Høyre sier Kent Ranum at han har som kjerneverdier ærlighet, tillit og samarbeid.

Kent Ranum, Høyres ordførerkandidat i Trondheim. Skjermbilde fra hans Linkedin-profil.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page